News

18.06.2020. (+)

Kao jednu od mera za ublažavanje posledica pandemije virusa Covid19, Crédit Agricole Lizing je uveo moratorijum na oba...

23.03.2020. (+)

Ponuda o uvođenju moratorijuma u otplati obaveza u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije

25.06.2018. (+)

Lizing - BEZ UČEŠĆA!

CA Leasing Srbija je, u saradnji sa dilerom HIT AUTO, prip...

24.05.2018. (+)

FIAT na lizing - BEZ UČEŠĆA!

CA Leasing Srbija je, u saradnji sa FCA Srbija, pr...